Emergency Action Plan of Dam
     

Damsal

Talsara

Pitamahal

Daha

Kalo

Salia

Satiguda(UKP)

Sarafgarh

Bhaskel

Banksal

Jhumka

Dhanei

Ashoknalla

Derjang

Hirakud 

Nesa 

Pillasalki

Sapua

Satiguda(MKG)

Sundar